zdalne2

"Szkoła do hymnu"

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani  prawa do przyszłości"

Józef Piłsudski

 

Z okazji 102.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nasza szkoła po raz trzeci wzięła udział w kolejnej edycji akcji MEN ""Szkoła do hymnu". Pamiętamy...

{youtube}ENBj-5Y2MoU{/youtube}

Narodowe Święto Niepodległości

11list  Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał suwerenność. Po ponad stu latach  niewoli, naznaczonych walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków, staliśmy się  suwerennym krajem. Podczas obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej. Nasza Ojczyzna wróciła na mapy Europy i świata.

Więcej…

Szkoła do hymnu

Szkola do hymnu 2020  Minister Edukacji oraz Rada Dzieci zapraszają szkoły, przedszkola, placówki oświatowe do włączenia się w akcję "Szkoła do hymnu" i odśpiewania 4 - zwrotkowego hymnu narodowego. 11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju. W 2018 r. świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe z całego kraju, a także szkoły polskie za granicą oraz placówki polonijne w różnoraki sposób włączały się w obchody tego niezwykłego jubileuszu. Organizowały uroczystości, akademie, przedsięwzięcia i akcje społeczno-kulturalne.

Więcej…

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji ogłaszamy w naszej szkole konkurs plastyczny pt.: „ Dzień Tolerancji -Ludzie choć
są inni, to razem być powinni ”

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej
  im. M. Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą.
 2. Technika prac dowolna, format A4
 3. Tematyka prac konkursowych powinna być związana z tematyką tolerancji oraz praw człowieka.
 4. Ocenie podlegają: pomysłowość, zgodność z tematem a także fantazja twórcy pracy plastycznej i estetyka wykonania.
 5. Prace muszą być wykonane z poszanowaniem praw autorskich.
 6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję składająca się
  z przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
  Nagroda jest niespodzianką, ale zapewniam, że warto wziąć udział
  w konkursie.
 7. Prace (zdjęcia prac z dopiskiem: konkurs-Tolerancja) należy przesyłać
  na maila:
  w terminie do 20.11.2020r.
Więcej…

Kursy autobusu w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą od 9 listopada 2020r.
Przywóz dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów, korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1.   7.30 –   Dobrzyń – Płomiany- Zbyszewo- Lenie Wielkie- Kamienica- Lenie za jeziorem- szkoła Dobrzyń
Odwóz dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów, korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1.   14.00 –Dobrzyń – Lenie za jeziorem- Kamienica – Lenie Wielkie – Zbyszewo- Płomiany

 

Składka na Radę Rodziców 

Informujemy, że składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł na dziecko. Zachęcamy do wpłat.

W zawiązku z aktualną sytuacją epidemiologiczną prosimy o wpłaty na rachunek bankowy:
16 9550 0003 2006 0040 0262 0001.
Prosimy wpisać w tytule wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz klasę!

 

INFORMACJA DYREKTORA

wazna informacjaW związku z faktem, iż dwoje uczniów naszej szkoły miało kontakt z osobą chorą na covid-19 informujemy Państwa o podjętych działaniach.

Od czwartku zajęcia lekcyjne będą odbywać się według planu.

Zgodnie z zaleceniami PSSE w Lipnie zapadły następujące decyzje:

Uczniowie klas: 1b, 6b będą objęci zaostrzonym reżimem sanitarnym:

- uczniowie klasy 1b i klasy 6b w czwartek i piątek wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem od strony gabinetu stomatologicznego,

- uczniowie klasy 1b przychodzą o godz. 8:30 i kończą zajęcia o godz.11:55 (w celu zminimalizowania kontaktu z pozostałymi uczniami),

- uczniowie klasy 6b przychodzą o godz. 8:10 i kończą zajęcia zgodnie z planem i czekają 10 minut pod opieką nauczyciela w sali lekcyjnej na wyjście ze szkoły,

- uczniowie klasy 1b- jedzą obiad o godz. 12:00, zaś uczniowie klasy 6b – o godz. 11:30,

- uczniowie wymienionych klas w czwartek i piątek nie wychodzą na korytarz podczas przerw, pozostają w klasie pod opieką nauczyciela;

Przypominamy o konieczności noszenia maseczek w szkole, o częstym myciu i dezynfekcji rąk.