Egzamin na kartę rowerową

IMG 20170605 090741  5 czerwca odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Do sprawdzianu przystąpili uczniowie z klas IV. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu było pozytywne zaliczenie testu z zakresu znajomości znaków drogowych oraz zasad ruchu drogowego. Nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem sprawdzianu praktycznego czuwali zaproszeni funkcjonariusze z Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą oraz nauczyciel zajęć technicznych p. Maria Skińska. Wszyscy uczniowie zdali egzamin. Gratulujemy!