Warsztaty astronomiczne dla uczniów i koordynatorów z Astrobaz

1  W dniach 21-24 sierpnia 2017 r. reprezentacja naszej szkoły (uczennice klasy VII) uczestniczyły w obozie naukowym zorganizowanym przez Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W programie znalazły się min. zajęcia w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, seans w planetarium „Lato pod gwiazdami” oraz wizyta w sali interaktywnej Geodium, udział w gali astronomicznej w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach, zwiedzanie wystawy malarskiej „Harmonia sfer niebieskich” autorstwa Ewy Swikola-Cienkowskiej, historyczny spacer po Grodzie Kopernika, udział w pokazie „Płynny Wszechświat” w ramach Bella Skyway Festiwal, zajęcia sportowe i integracyjne oraz wiele innych atrakcji.