„Gloria in excelsis Deo”

IMG 0149  Tradycją naszej szkoły są coroczne przedstawienia bożonarodzeniowe. Pod opieką katechetek p. K. Bieleckiej i p. E. Bukowskiej, a także p. M. Rzekońskiego (odpowiedzialnego za oprawę muzyczną), uczniowie zaprezentowali jasełka pod tytułem „Gloria in excelsis Deo”, najpierw 20 XII dla rodziców, a nazajutrz dla uczniów. Głównym przesłaniem było wprowadzenie uczestników w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. 

więcej zdjęć