Stop nałogom

20180529 110619  Dnia 29 maja 2018r. odbyły się warsztaty dla klas VI SP podejmujące problematykę zagrożeń wynikających z palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających. Odbyła się również rozmowa z policjantem, który przybliżył uczniom prawne konsekwencje nadużywania alkoholu przez młodzież i osoby dorosłe oraz opowiedział o swoich życiowych doświadczeniach. Zajęcia te odbyły się w ramach programu profilaktycznego ,,Stop nałogom" zorganizowanego przez Szkolne Koło PCK we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny ,,Stop nałogom". Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nagrody otrzymali: Kamila Pawlak, Weronika Pochylska i Małgorzata Walkiewicz.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez opiekuna Szkolnego Koła PCK panią Joannę Marciniak.