Szkolna stołówka zaprasza na obiady w roku szkolnym 2019/2020

klasa 0 -  godzina 12.00

klasy I-IV - godzina 11.20

klasy V-VIII - godzina 12.25

stolowk1stolowka

Ogłoszenia:

  • Jadłospis ustalany jest na 5 dni i znajduje się na tablicy ogłoszeń w stołówce.
  • Wpłaty na obiady przyjmowane są przez intendenta: Aleksandrę Piórkowską do 15 dnia każdego miesiąca.