Nauczyciele pracujący w naszej szkole rok szkolny 2018/2019

ü  Nowak Aleksandra - dyrektor, jęz. polski kl. VII a

ü  Pruchniewska Maria – vice dyrektor, przyroda kl. V a, b, kl. VI a, b

ü  Nagórska Katarzyna – ed. wczesnoszkolna kl. I-III specjalna

ü  Balcerowska Iwona – ed. wczesnoszkolna kl. III b, przyroda kl. IV a, IV b

ü  Bielecka Krystyna – religia kl. O – II, III c, I – III kl. spec., kl. IV – VI

ü  Bigoszewska – Puchalska Anna – ed. wczesnoszkolna kl. I b

ü  Bogucka Monika – pedagog szkolny, wychowawca kl. VII a

ü  Wtulich Arkadiusz – jęz. angielski kl. I a, b, VI b

ü  Krajewska Małgorzata – ed. wczesnoszkolna kl. III c

ü  Hass Violetta – ed. wczesnoszkolna kl. I a

ü  Jankowski Piotr – w - f kl. IV a, b chłopcy, V a, b chłopcy, VII a, b dziewczęta, II a, b gimn. Dziewczęta, III a, b dziewczęta

ü  Kołodziejski Łukasz – matematyka kl. IV a, b , V a, VI b, wychowawca kl. V a

ü  Zawadzka Wanda – ed. wczesnoszkolna kl. II

ü  Marciniak Joanna – jęz. angielski  oddział przedszkolny, kl. III a, b, c, kl. IV a, b, kl. V a, b, VI a, wychowawca kl. VI a

ü  Różańska Marzanna – ed. wczesnoszkolna kl. III a

ü  Pawłowska Małgorzata – plastyka kl. IV – VII, III a, b gimn.

ü  Redestowicz Anna – jęz. polski kl. IV a, b, kl. VI a, wychowawca kl. IV b

ü  Turkiewicz Dominik – informatyka kl. IV – VI, kl. VII b, w-f . kl. IV – VI dziewczęta, wychowawca kl. VII b

ü  Rzekoński Maksymilian – muzyka kl. IV – VII, III a, b gimn.

ü  Siłakowska Barbara – biblioteka szkolna

ü  Skibińska Maria – matematyka kl. V b, kl. VI a, technika kl. IV – VI, wychowawca kl. V b

ü  Bukowska Elżbieta – WOS kl. II – III gimn. , religia kl. III a, b, kl. VII a, b, kl. II- III gimn.

ü  Spryszyńska Alicja – jęz. polski kl. V a, b, kl. VI b

ü  Baranowska Anna – naucz. wspomagające w kl. spec.

ü  Kowalska Krystyna – oddział przedszkolny

ü  Bielicki Paweł – w – f kl. VI – VII chłopcy, kl. III a, b gimn. Chłopcy, wychowawca kl. II a gimn.

ü  Majewski Waldemar – jęz. niemiecki kl. VII a, b, II – III gimn.

ü  Gładkowska Dorota – pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, doradztwo zawodowe kl. VII a, b

ü  Górecka Katarzyna – biologia kl. VII a, b, II – III gimn., fizyka kl. VII a, b, kl. II – III gimn.

ü  Jędrzejewska Joanna – wychowawca świetlicy, zaj. artyst. kl. II a, b gimn.

ü  Kranc Grzegorz – geografia kl. VII a, b, kl. II – III gimn., matematyka kl. VII a, b

ü  Masztakowska – Struś Anna – informatyka kl. VII a, b, kl. II – III gimn., technika kl. II – III gimn. Wych. kl. II b gimn.

ü  Nowak – Cak Marzanna – jęz. angielski kl. II , kl. spec., kl. VII a, b, kl. II – III gimn.

ü  Pszczoła Tomasz – matematyka kl. II a, b gimn., kl. III a gimn.

ü  Siwkowska Edyta – historia kl. IV – VII, kl. II – III gimn., wychowawca kl. IV a

ü  Struś Sylwester – matematyka kl. III b gimn. , wychowawca kl. III b gimn.

ü  Wierzbicka Elżbieta – jęz. polski kl. VII b, kl. II b gimn., III a, b gimn.

 

Administracja i obsługa

ü  Graczykowska Barbara - kucharka

ü  Górczyńska Ewa - starsza woźna

ü  Górecki Marek - konserwator/ palacz c.o

ü  Jaskuła Barbara - sprzątaczka

ü  Kłobukowska Katarzyna - kucharka

ü  Makowska Barbara - sekretarz szkoły

ü  Malankowska Dorota - sprzątaczka

ü  Malec - Pączkowska Marlena - pomoc kuchenna

ü  Niekraś Milena - woźna

ü  Olewińska Aneta - sekretarz szkoły

ü  Pawłowska Ewa - sprzątaczka

ü  Piątkowska Małgorzata - sprzątaczka

ü  Piórkowska Aleksandra - intendent

ü  Zaborowski Tomasz - konserwator/ palacz c.o