Nauczyciele pracujący w naszej szkole rok szkolny 2018/2019

ü  Nowak Aleksandra - dyrektor, jęz. polski

ü  Pruchniewska Maria – vice dyrektorwych.kl.V A, biologia kl.V A

 • Balcerowska Iwona – nauczyciel wspomagający
 • Baranowska Anna - logopeda
 • Bielecka Krystyna – religia kl.I – VI A
 • Bielicki Paweł – w-f kl.IV, VI A chł, VIII A B dz.
 • Bigoszewska-Puchalska Anna – wych.kl.III A
 • Bogucka Monika – pedagog szkolny
 • Bukowska Elżbieta – religia kl.O, V A, VI B,VII A B, wdżr kl.VII-VIII, edb kl.VIII, wos kl.VIII
 • Dąbrowska Dominika – psycholog szkolny
 • Gładkowska Dorota – pedagog szkolny, świetlica szk.
 • Górecka Katarzyna – fizyka kl.VII-VIII, biologia kl.V B, C kl.VI-VIII
 • Grabowska Anna – nauczyciel wspomagający
 • Grączewska Dominika – wych.kl.V B, język polski kl.V B C, VII A
 • Hass Violetta – wych.kl.III A
 • Jankowski Piotr – w-f kl.V B C chł,VI A B dz,VIII AB chł
 • Jędrzejewska Joanna – świetlica szkolna
 • Kołodziejski Łukasz – wych.kl.VII A , matematyka kl.V C, VI A B, VII A
 • Kowalska Krystyna – oddział przedszkolny
 • Kozłowska Magdalena – wych.kl.V C, geografia kl.V-VIII, przyroda kl.IV A
 • Krajewska Małgorzata – wych.kl.II B
 • Kruk Anna – chemia kl.VII – VIII
 • Lewandowska Ilona – pomoc nauczyciela
 • Majewski Waldemar – język niemiecki kl.VII-VIII
 • Marciniak Joanna – wych.kl.VIII A, język angielski kl.V-VI, kl.VIII A
 • Masztakowska – Struś Anna – wych.kl.IV A, technika kl.IV – VI, informatyka kl.IV A, V B, VIII A B
 • Nagórska Katarzyna – wych.zespołu klas
 • Niekraś Milena – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oddział przedszkolny
 • Nowak – Cak Marzanna – język angielski kl.I A, II AB, III A B, IV A, V C
 • Pawłowska Małgorzata – wych.kl.VIII B, plastyka kl.IV – VII
 • Ks. Perdion Paweł – religia kl.VIII
 • Pszczoła Tomasz – matematyka kl.V A, VIII B
 • Redestowicz Anna – wych.kl.VI B, język polski kl.VI B, VIII A B
 • Różańska Marzanna – wych.kl.II A
 • Rzekoński Maksymilian – muzyka kl.IV – VII
 • Siłakowska Barbara/Błażejewska Sława, Jagiełło Zofia – biblioteka szkolna
 • Siwkowska Edyta – wych.kl.VI A, historia kl.IV – VIII
 • Struś Sylwester – matematyka kl.IV A, V B, VII B
 • Turkiewicz Dominik – informatyka kl.V A C, VI-VII, w-f kl.V B C dz, VI A B chł, VII A B chł.
 • Wtulich Arkadiusz – język angielski kl.VII A B, VIII B
 • Wysocka Ewa/Spryszyńska Alicja – wych.kl.VII B, język polski kl.IV A, V A, VI A, VII B
 • Zawadzka Wanda – wych.kl.I A

 

 

Administracja i obsługa

ü  Graczykowska Barbara - kucharka

ü  Górecki Marek - konserwator/ palacz c.o

ü  Jaskuła Barbara - sprzątaczka

ü  Kłobukowska Katarzyna - kucharka

ü  Makowska Barbara - sekretarz szkoły

ü  Malankowska Dorota - sprzątaczka

ü  Malec - Pączkowska Marlena - pomoc kuchenna

ü  Niekraś Milena - woźna

ü  Olewińska Aneta - sekretarz szkoły

ü  Pawłowska Ewa - sprzątaczka

ü  Piątkowska Małgorzata - sprzątaczka

ü  Piórkowska Aleksandra - intendent

ü  Zaborowski Tomasz - konserwator/ palacz c.o