foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą, ul Licealna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Pani Barbara Starczewska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe są przetwarzane w celu sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna), tj. na podst. art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Administrator nie przewiduje automatycznego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, na podstawie przekazanych danych osobowych.